Osnovne informacije

Definicija teleskopa

Najkraća i najpreciznija definicija teleskopa je da je to optička sprava koja pomoću sočiva ili ogledala omogućava posmatranje, fotografisanje i snimanje udaljenih astronomskih objekata. Sama reč teleskop ima poreklo iz grčkog jezika i reči “teleskopos” što u prevodu znači gledanje u daljinu. Prvi podaci o teleskopima nam dolaze iz 1609.godine kada je naučnik Galileo Galilej došao na ideju da bi tada već izmišljeni dvogled mogao da se koristi i za posmatranje nebeskih tela. U početku je ovaj izum nazivao perspicillum da bi kasnije počeo koristiti termine teleskopium i teleskopio. Naša reč za ovaj ovaj izum je teleskop. Danas imamo veliki broj modela teleskopa ali i dalje svi oni funkcionišu po modelu najstarijih.

Teleskopi svoj rad zasnivaju na principima refrakcije (sočiva) i refleksije (ogledala). Samim ti glavna podela teleskopa je na refraktore i reflektore. Svaki od ova dva tipa teleskopa ima svoje mane i svoje prednosti o kojima ćemo pisati u nekim od narednih tekstova.

Glavni delovi svakog teleskopa su cev (tubus) koje može biti različitih dužina i na taj način, u kombinaciji sa okularima, utiče na uvećanje samog teleskopa. Drugi jako bitan deo teleskopa je već pomenuti okular. Bez kvalitetnog okulara ne možete vršiti bilo kakva posmatranja. Ostali delovi teleskopa su fokuser, tražilac, barlow sočiva koja dupliraju ili čak i tripliraju uvećanja teleskopa ali to nije uvek i korisna stvar…

Svaki teleskop mora biti postavljen na neku montažu (postolje). Osnovna dva tipa montaža su Alt-Azimutalna i ekvatorijalna i o njima ćemo takođe pisati u posebnom tekstu.

Osnovne karakteristike teleskopa su žižna ili fokalna dužina i prečnik objektiva. Ova dva podatka se najčešće nalaze u samom nazivu modela teleskopa. Na primer, teleskop sa oznakom Skyoptics BM90070EQII znači da teleskop ima žižnu dužinu od 900mm i prečnik objektiva od 70mm. Na oznakama naših teleskopa se često nalazi i informacija na kojoj montaži je teleskop postavljen. U ovom slučaju to je ekvatorijalna montaža fabričke oznake II.

Samo čuvanje i održavanje teleskopa je veoma jednostavno i lako i ne zahteva neke posebne uslove. Najbitnije je da ga čuvamo na način da prašina ne može da dopre do ogledala ili sočiva jer je onda neophodno čišćenje. Takođe, poželjno je i čuvati ga na mestu gde neće biti naglih i osetnih promena temperatura.

U narednim tekstovima probaćemo da vam približimo i pojasnimo sve bitne podele teleskopa, funkcije delova, kako odabrati teleskop prema vašim potrebama i sve što bi vam bilo korisno za uživanje u astronomiji.

Cene teleskopa

Informacije o modelima i cene teleskopa

BrendSkyoptics
Vrste teleskopaRefraktori, Reflektori
MaterijaliAluminijum, plastika, ogledala, sočiva
Websitewww.skyoptics.rs