Opšti uslovi

USLOVI PRODAJE PUTEM INTERNET PRODAVNICE Skyoptics

1. OPŠTE ODREDBE USLOVA PRODAJE

Nosilac svih prava na internet prodavnici skyoptics.rs je firma Technoteam d.o.o. (dalje u tekstu: Technoteam). Technoteam putem navedene stranice pruža uslugu prodaje (dalje u tekstu: Skyoptics internet prodavnica).
Korištenjem usluge Skyoptics internet prodavnice i svih pridruženih stranica i servisa na skyoptics.rs domenu smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima prodaje (dalje u tekstu: Uslovi), te da ih u celosti razumeju i prihvataju. Ovi Uslovi primjenjuju se na prava i obaveze koje se odnose na kupovinu proizvoda ili usluga putem Skyoptics internet prodavnice, kao i prava i obaveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Skyoptics internet prodavnice, smatraju se sastavnim delom takvih ugovora. Pružalac usluge internet prodaje putem iRobot internet prodavnice je Technoteam d.o.o., Gročanska 1, 11224 Vrčin, PIB: 108693596. Korisnike upućujemo da se pre kupovine upoznaju sa ovim Uslovima te da iste redovno proveravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obavezama. Technoteam zadržava pravo izmene ovih Uslova u svako doba bez obaveze prethodne najave, pa tako neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Technoteam zadržava pravo ukidanja usluge i promene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni deo Skyoptics internet prodavnice u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Technoteam zadržava pravo promene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Skyoptics internet prodavnice u svako doba bez obaveze prethodne najave, kompletno i delimično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uslova, kao i Opštih uslova korišćenja. Korištenje usluga Skyoptics internet prodavnice odobrava se isključivo punoletnim osobama. Upotreba i korištenje Skyoptics internet prodavnice od strane dece ili maloletnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili staratelji dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obaveze nastale takvim korišćenjem, a Technoteam ne odgovara za eventualne posledice takvog korišćenja. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamenom za lekarsku ili nutricionističku terapiju. Technoteam internet prodavnica se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za tačnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na skyoptics.rs. Skyoptics internet prodavnica zadržava pravo greške u opisu i slici proizvoda. Skyoptics internet prodavnica ne garantuje da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda, kao i opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovno i detaljno proveravaju.

2. Uslovi PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Ovi Uslovi kao i pojedini Uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Technoteam-a za sklapanje Ugovora, pa korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbine ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima iste prihvata čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Technoteam-a, a prema Uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem Skyoptics internet prodavnice uz plaćanje odgovarajuće naknade – cene toga proizvoda ili usluge.
Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: štampanih promotivnih poruka s narudžbenicom; telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega; kao i putem interneta. Ugovor stupa na snagu i obavezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Technoteam-a na jedan od sledećih načina: • odabirom plaćanja i završavanjem narudžbine putem interneta • odabirom plaćanja i završavanjem narudžbine putem telefona 060 5999 990
Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavestiti Technoteam o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora pre isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom (na Technoteam d.o.o., Gročanska 1, 11224 Vrčin, PIB: 108693596) ili elektronskom poštom na office@technoteam.co.rs , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i email adresu.
Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prevoznik, roba koja je predmet Ugovora predata u posed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršava se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Technoteam, odnosno Skyoptics internet prodavnica primi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora,
osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Technoteam može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslata nazad.
Korisnik je dužan da robu preda ili pošalje na adresu ovlašćenog servisa, bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Technoteam-u, odnosno Skyoptics internet prodavnici, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.
Direktne troškove povrata robe korisnik mora da snosi sam. Korisnika se moli da pre raskida Ugovora nazove na broj telefona 060 5999 990 ili se javi na office@technoteam.co.rs kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti robe.
Ako je na zahtev korisnika izvršavanje usluge započelo tokom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan da plati Technoteam-u iznos koji je proporcionalan onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavestio Technoteam o jednostranom raskidu Ugovora.

II) Uslovi i postupak kupovine
Glavne karakteristike proizvoda, način upotrebe, cene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbine. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi će biti u ponudi za kupovinu pre zaključenja narudžbine.
Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim delovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupovine putem elektronske narudžbine biće dostavljene na email adresu kupca.
Sve cene su izražene u dinarima (RSD). U sve cene je uračunat PDV. Ukoliko kupac ne primi obaveštenje o potvrdi narudžbine, postoji mogućnost da je pogrešno uneo svoju email adresu.
U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: office@technoteam.co.rs ili na telefonski broj 060 5999 990 kako bi naša služba za korisnike proverila da li je narudžbina zaprimljena.
Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupovinu, slobodno nas pozovite na tel.br. 060 5999 990 kako bi smo vam pomogli oko poručivanja.III) Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).
Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

IV) Dostava i Uslovi dostave
• trošak dostave obračunava se prilikom kupovine proizvoda i izdaja vam se račun na kojem se nalazi cena kupljenih proizvoda i cena dostave
• trošak dostave biće iskazan u ponudi uz cenu proizvoda
• trošak dostave na području Republike Srbije iznosi 470 rsd bez obzira na adresu kupca
• rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihama, na području cele Srbije je 10 – 14 dana od dana zaključene narudžbine, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
• u slučaju promene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbine, kupca će o tome odmah obavestiti naša služba za korisnike

V) Reklamacije i prigovori
Naručeni proizvodi spakovani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavom ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregleda pakovanje pošiljke.
Ukoliko pakovanje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primanje istog jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakovanja oštećen.
Odbijanjem primanja, dostavna služba će pošiljku vratiti Technoteam-u, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda, ako i svi ostali prigovori mogu se poslati u pisanoj formi putem email ili obične pošte ili usmeno putem telefona:
• na broj telefona: 060 5999 990
• na e-mail adresu: office@technoteam.co.rs
• na adresu: Technoteam d.o.o., Gročanska 1, 11224 Vrčin. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba da pošalje fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na osnovu fizičkog dokaza.
Skyoptics internet prodavnica vrši prikupljanje reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije uticao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.
U slučaju opravdane reklamacije trošak zamene proizvoda sa novim u celosti snosi Technoteam.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišćen, u nepromenjenoj količini kao i u originalnoj ambalaži, uz predočen originalni račun i izjavu o saobraznosti, ukoliko postoji) proizvod će biti predat veštaku na veštačenje ili stručnoj pravnoj osobi.
U slučaju da se veštačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamene proizvoda snosi Technoteam, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

VI) Garancija za ispravnost prodatih proizvoda i servis
Proizvodi za koje dajemo garanciju u skladu sa zakonom i garancijom određenom od strane proizvođača imaju izjavu o saobraznosti (garantni list). Pravo na korištenja garancije ostvaruje se uz predočenje računa i izjave o saobraznosti.
Kupac je dužan da čuva fiskalni račun i izjavu o saobraznosti. Datum izdavanja fiskalnog računa je datum početka aktiviranja garantnog perioda. Uz opis proizvoda nalazi se podatak koliki je garantni period za određeni proizvod.
U slučaju izdavanja izjave o saobraznosti kojim proizvođač garantuje ispravnost proizvoda u toku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan da zahteva da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod.
Ukoliko za vreme trajanja garantnog perioda nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašćeni servis naveden u izjavi o saobraznosti. Pravo na korištenje garancije ostvaruje se isključivo uz predočenje fiskalnog računa.
Kupac je dužan da čuva fiskalni račun i izjavu o saobraznosti. Neispravnost proizvoda nastala kao posledica nepravilnog korišćenja i/ili nepostupanja u skladu sa uputstvom za upotrebu ne podpada pod garanciju.
Servisiranje i prodaja zamenskih delova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlašćenih servisera navedenih u izjavi o saobraznosti. Garancija ne isključuje odgovornost trgovca za materijalne nedostatke proizvoda.

VII) Način i postupak plaćanja
Plaćanje cene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sledećih načina:
a) Plaćanje predračunom. Nakon potvrde narudžbine, Technoteam na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon evidentiranja uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.
b) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća celokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.
c) Plaćanje karticamaVIII) Povraćaj sredstava
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu, ukoliko je kupac plaćanje izvršio prilikom dostave, odnosno pouzećem, Technoteam d.o.o. je u obavezi da povraćaj izvrši   isključivo uplatom na tekuči račun kupca.Ukoliko je kupac delimično ili u celosti izvršio plaćanje nekom od platnih kartica   a bez obzira na razlog vraćanja, Technoteam d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPOVINI

Technoteam se obvezuje da će poštovati anonimnost i privatnost korisnika Skyoptics internet prodavnice te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namenu određenu ovim Uslovima.
Technoteam može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Technoteam-u.
Navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obaveza kao i što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba, navika i zahteva korisnika kao i daljnjeg razvijanja kao i kvalitetnijeg pružanja svih usluga Technoteam-a.
Technoteam prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način upotrebe Skyoptics Internet prodavnice bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili ličnih podataka koji omogućavaju otkrivanje identiteta korisnika.
Skyoptics internet prodavnica prikuplja i beleži podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računara za potrebe sistemske administracije, rešavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata svog internet servisa. Skyoptics internet prodavnica će automatizovano beležiti podatke o navikama korištenja web stranice od strane korisnika, među ostalim i evidencionu datoteku o posećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Skyoptics internet prodavnica će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge kao i prilogođavanje i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama korisnika pojedinačno.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

4. NAČELO PRIVATNOSTI

Politika zaštite ličnih podataka Naša politika zaštite ličnih podataka – ukratko
• Niti u koj slučaju nećemo zloupotrebiti Vaše lične podatke.
•Vaše kontakt podatke ili Vaše lične podatke nećemo otkriti nekoj trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.
• Nećemo Vam slati elektronske poruke ili obaveštenja ukoliko niste dali saglasnost, osim u slučaju elektronskih transakcija.
•Kada god poželite jednostavno se možete odjaviti od primanja naših email poruka ili obaveštenja.
Naša politika zaštite ličnih podataka – detaljno Izjava kompanije Technoteam d.o.o. o zaštiti ličnih podataka Zaštita ličnih podataka naših korisnika poseban je interes naše kompanije. Sve aktivnosti kompanije Technoteam d.o.o. na internetu zadovoljavaju evropske propise (EU Direktiva 95/46/EC,2002,58/Ec i Međunarodni sporazum ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i državne zakone koji su na snazi u zemljama srednje i istočne Europe. U Republici Srbiji pridržavamo se Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr.zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012)
Prikupljanje i obrada ličnih podataka Lični podatak je informacija kojom se utvrđuje Vaš identitet, npr. Vaše ime, prezime, e-mail adresa ili adresa stanovanja. Technoteam d.o.o. ne prikuplja i ne obrađuje Vaše lične podatke, osim kada Vi date saglasnost naručivanjem proizvoda, za naša email obaveštenja (e-časopis i sl.) ili učestvovanjem u našim nagradnim igrama.
Korišćenje i davanje ličnih podataka Technoteam d.o.o. koristiće Vaše lične podatke samo u svrhu tehničke administracije na Web lokaciji tako da biste imali pristup posebnim informacijama, ili u svrhu komunikacije s Vama.
Technoteam d.o.o. neće dostavljati Vaše lične podatke trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.
Narudžbine, ankete i takmičenja Technoteam d.o.o. traži informacije od korisnika na obrascu na kojem korisnik daje informacije za kontakt (kao što su e-mail adresa, ime i adresa za dostavu).
Te se informacije koriste za fakturisanje i za ispunjavanje narudžbina kupca. Ove kontakt informacije se koriste i za kontaktiranje korisnika radi provere narudžbine/podataka ili u slučaju problema u obradi neke narudžbine.
Povremeno se na internet stranicama korisnici pozivaju na učestvovanje u raznim anketama ili takmičenjima ili se poziv za učestvovanje šalje u email obaveštenjima (e-časopis i sl.).
Učestvovanje u ovim anketama ili takmičenjima je potpuno dobrovoljno i korisnik može izabrati da li želi da daje ove informacije ili ne.
Zatražene informacije mogu uključiti informacije za kontakt (e-mail adresa, ime i adresa) ili demografske informacije (pol, starost i sl.). Informacije pribavljene anketom bit će korišćene u svrhe praćenja ili unapređivanja korištenja i zadovoljstva potreba korisnika.
Kod takmičenja kontakt informacije koristiće se za registrovanje učesnika, objavu pobednika, dodeljivanje nagrada i sl. Zaposleni u Technoteam d.o.o. su obvezni da poštuju poverljivost Vaših podataka i podležu sporazumu o razotkrivanju ličnih podataka.
Sloboda izbora Lične informacije koje dajete kompaniji Technoteam d.o.o. kontrolišete sami. Ukoliko odlučite da ne želite davati svoje podatke kompaniji Technoteam d.o.o. neće vam biti omogućen pristup određenim sekcijama na našim internetskim stranicama.
Korisnici koji žele povući saglasnost za kontaktiranje mogu to učiniti klikom na posebno istaknuti link odjave koji se nalazi u svakoj elektronskom obaveštenju koju primaju ili slanjem zahteva za odajvu na našu e-mail adresu: office@technoteam.co.rs.
Kod povlačenja saglasnosti za kontaktiranje slanjem zahteva za odjavu na našu e-mail adresu morate poslati kontakt informacije i tačnu e-mail adresu koja se odjavljuje (u slučaju da imate više od jedne e-mail adrese, obavezno navedite koju odjavljujete ili to učinite za sve email adrese).
Ako se Vaši lični podaci promene (npr. e-mail adresa, kućna adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona, poštanski broj i sl.), molimo da nas o promenama obavestite pisanim putem na: office@technoteam.co.rs
Automatski zabeženi podaci (koji nisu lični)
Kada posetite internet stranicu Skyoptics, automatski se zabeleže (a ne kao deo prijave) opšti podaci koji nisu lični (koji ste internet pretraživač koristili, broj poseta, prosečno vreme provedeno na našim stranicama, koje ste stranice gledali).
Te informacije koristimo kako bismo ocenili posećenost naših stranica, te poboljšali njihov sadržaj i funkcionalnost. Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.Cookies („Kolačići“) „Cookies“ („kolačići“) su male datoteke koje su privremeno snimljene na vaš hard disk, tako da naša stranica prepozna Vaš računar kada nas sledeći put posetite.
Technoteam d.o.o. koristi ih isključivo zbog prikupljanja podataka koji su vezani za posetu našim internet stranicama, zbog dodatne funkcionalnosti ili u svrhu procene delotvornosti svoje prisutnosti na internetu.
Sigurnost Technoteam d.o.o. primenjuje velike mere sigurnosti ličnih podataka. Vaši podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, menjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja.
Maloletnici Technoteam d.o.o. savetuje svim roditeljima i starateljima da nauče svoju decu kako sigurno i odgovorno koristiti svoje lične podatke na internetu.
Maloletnici ne bi smeli ostavljati nikakve lične podatke na internet stranici kompanije Technoteam d.o.o. bez dozvole roditelja ili staratelja.
Technoteam d.o.o. nikada neće namerno prikupiti podatke maloletnika i iskoristiti ih na bilo koji način, ili ih otkriti trećoj osobi bez dozvole osim ako zakon nalaže drugačije.
Technoteam d.o.o. zahteva da maloletnici ne kupuju niti učestvuju u drugim pravnim poslovima u odnosu za naše proizvode i usluge bez saglasnosti roditelja ili zakonskog staratelja i ne želi primati lične informacije direktno od maloletnika, ali ponekad ne može odrediti starost osoba koje u takvim poslovima učestvuju ili daju lične podatke. Ako nam maloletnik (po propisima pozitivnih zakona) ipak dostavi lične podatke bez pristanka ili saglasnosti roditelja ili zakonskog staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nas o tome obaveste da bismo uklonili te informacije.
Veze prema ostalim internet stranicama
Ova izjava o zaštiti ličnih podataka odnosi se na sve internetske stranice kompanije Technoteam d.o.o., njene poddomene, elektronska obaveštenja na www.skyoptics.rs, te početnu stranicu koju održava Technoteam d.o.o.
Internet stranice na ovoj početnoj stranici mogu sadržati veze prema drugim dobavljačima unutar ili izvan Technoteam d.o.o. na koje se ne odnosi ova izjava o zaštiti ličnih podataka.
Kada napuštate neku od internet stranica kompanije Technoteam d.o.o., molimo vas da pročitate izjave o privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja lične podatke.
Pravo na informacije
Ako imate pitanja u vezi naše politike zaštite ličnih podataka ili kako se obrađuju vaši lični podaci, slobodno kontaktirajte našeg predstavnika za zaštitu privatnosti putem e-maila na: office@technoteam.co.rs
Na Vaš zahtev brzo ćete dobiti informacije – pismeno i u skladu sa zakonom – o tome koji su Vaši lični podaci, ako uopšte jesu, prikupljeni za vreme
Vaše posete Internet stranicama kompanije Technoteam d.o.o.
Obaveštenja o promenama
Bilo kakve promene u vezi naše politike zaštite ličnih podataka biće objavljene u izjavi o zaštiti ličnih podataka, na našim internet stranicama i na drugim mestima na kojima smatramo da je to potrebno.