Šta je to kolimacija

Kolimacija je jako bitna stvar kad su u pitanju teleskopi koji koriste ogledala (reflektori, katadiopteri). To je proces poravnavanja ogledala da bi se svi zraci svetlosti tačno usmerili i na taj način iskoristio maksimum teleskopa i dobila najbolja moguća slika.

Nakon što se teleskop pravilno kalibrira, astronomi su u mogućnosti da dobiju jasne slike svih objekata koje žele da istraže. Reflektorski teleskopi su posebno efikasni u posmatranju dalekih galaksija i drugih zanimljivih objekata na nebu.

Mnogi ljudi kad čuju da je za optimalan rad reflektujućih teleskopa potrebna kolimacija, neretko izbegavaju takve uređaje. Ali kolimacija je zapravo veoma jednostavan proces i u ovom tekstu ćemo se potruditi da vam taj postupak što više približimo.

 

Da bismo uspešno obavili kolimaciju teleskopa biće nam potreban kolimator. Postoji mnogo vrsta kolimatora, od najjednostavnijeg čepa za kolimaciju do kompleksnih laserskih kolimatora. U ovom tekstu ćemo se fokusirati na kolimirajući okular i jednostavan laserski kolimator.

Optimalnu kolimaciju možemo postići korišćenjem jednog od ova dva uređaja, ali posedovanjem oba ćemo sebi dosta olakšati posao.

Jednom kada kolimirate sekundarno ogledalo (kolimirajućim okularom), šanse su da nikada više nećete morati da ga podešavate, ali zato je dobro da pred svako posmatranje obavite poslednji korak kolimacije, primarnog ogledala, laserskim kolimatorom jer se ono veoma lako pomeri tokom transporta i postavljanja teleskopa.

Kolimacija kolimirajućim okularom

Kada ubacimo kolimirajući okular u fokuser i pogledamo kroz njega videćemo nešto poput ovoga.

Kolimacija-1

Prva stvar koju je potrebno uraditi je proveriti da li je sekundarno ogledalo centrirano ispod fokusera. Kako to da proverimo? Tako što ćemo pogledati da li je koncentrično sa nišanom kolimirajućeg okulara i da li izgleda kao krug. Ako jeste, odlično. Ako ustanovimo da je sekundarno ogledalo preduboko/preplitko u cevi teleskopa, popustićemo šrafove za podešavanje nagiba i zavrnuti/odvrnuti šraf za podešavanje položaja sekundara dok ne budemo zadovoljni.

Ako ustanovimo da je sekundarno ogledalo dovoljno duboko ali ne izgleda kao krug, onda ga moramo ručno zarotirati tako što ćemo prvo popustiti šrafove za podešavanje nagiba, zarotirati ga dok gledamo kroz fokuser i kad budemo zadovoljni njegovim položajem ćemo dotegnuti šrafove za podešavanje nagiba.

Sledeći korak je podešavanje nagiba sekundarnog ogledala tako da se celo primarno ogledalo vidi u njemu. Za to će nam biti potrebna tri mala šrafa za podešavanje nagiba. Blago odvrnemo jedan od tri mala šrafa i posmatramo kako to utiče na odraz primarnog ogledala, onda po potrebi zategnemo drugi šraf, i tako dok ne postignemo željeni rezultat.

Treći i poslednji korak je podešavanje nagiba primarnog ogledala tako da vidimo sekundar tačno u centru primara. Na nosaču primarnog ogledala imamo tri zavrtnja za podešavanje nagiba primarnog ogledala i tri zavrtnja za osiguravanje kolimacije. Da bismo podesili nagib primarnog ogledala, prvo odvrnemo osiguravajuće zavrtnje i onda koristimo dva od tri zavrtnja za podešavanje nagiba kako bismo ogledalo doveli u željeni položaj, nakon čega dotegnemo osiguravajuće zavrtnje da bi nam kolimacija duže trajala.

Kolimacija-2

Kolimacija laserskim kolimatorom

Isto kao i kod kolimirajućeg okulara, prva stvar koju moramo utvrditi je da li je sekundarno ogledalo centrirano ispod fokusera, jer ako nije laserski zrak se neće lepo odbiti i vratiti u laserski kolimator i naš pokušaj kolimacije će biti neuspešan. U prošlom slučaju smo za centriranje koristili kolimirajući okular ali ako nam on nije pri ruci to možemo učiniti bez ikakve naprave, samo gledajući kroz prazan fokuser.

Nakon što smo utvrdili da je sekundarno ogledalo centrirano i koncetrično ispod fokusera možemo preći na sledeći korak.

Kada ubacimo laserski kolimator u fokuser i bacimo pogled kroz otvor teleskopa na primarno ogledalo, možemo videti nešto ovako.

Kolimacija-laserom-1

Videćemo tačku lasera koja nije u centru primarnog ogledala. Nama je cilj da podešavanjem šrafova za nagib sekundarnog ogledala, tu tačku dovedemo u sam centar.

Kolimacija-laserom-2

Kada smo tačku lasera doveli u centar primarnog ogledala na malom prozorčiću kolimatora bi trebalo da se pojavi povratni zrak lasera. Ako se zrak nije pojavio to žnači da je primarno ogledalo previše van kolimacije i da povratni zrak izlazi iz teleskopa.

Da bismo taj zrak vratili da pogađa sekundarno ogledalo najbolje je teleskop uperiti u zid da vidimo gde je taj zrak zapravo, a onda ga zavrtnjima za podešavanje nagiba primarnog ogledala pomeriti do željenog mesta. Kada smo to učinili trebalo bi da možemo videti tačku na prozorčiću.

Kolimacija-laserom-3

Poslednji korak je fino podešavanje zavrtnja za nagib primarnog ogledala kako bi tačka lasera na prozorčiću kolimatora ušla nazad u rupu u centru.

Kolimacija-laserom-4

Nakon uspešno završene kolimacije, dotegnemo zavrtnje za osiguranje kolimacije da bi nam duže trajala.

Nakon svakog postavljanja teleskopa za posmatranje potrebno je samo izvršiti poslednji korak kolimacije laserskim kolimatorom kako bismo utvrdili da će nam teleskop pružiti najbolji mogući pogled.

Cene teleskopa

Informacije o modelima i cene teleskopa

BrendSkyoptics
Vrste teleskopaRefraktori, Reflektori
MaterijaliAluminijum, plastika, ogledala, sočiva
Websitewww.skyoptics.rs