Šta je to F broj kod teleskopa?

F broj predstavlja odnos izmedju fokalne dužine teleskopa i njegovog promera.  Ovaj broj predstavlja jednu od bitnijih karakteristika svakog teleskopa. Niži F brojevi znače kraću fokalnu daljinu u odnosu na promer otvora teleskopa što rezultira širim vidnim poljem i većom svetlosnom osetljivošću čineći teleskop boljim za posmatranje svetlih objekata na nebu poput planeta ili Meseca. Sa druge strane, viši F brojevi znače veću fokalnu daljinu u odnosu na promer otvora i to rezultira užim vidnim poljem i manjom svetlosnom osetljivošću. Takvi teleskopi su bolji za posmatranje objekata koji zahtevaju veće povećanje kao što su daleke galaksije i objekti dubokog svemira.

Kako se izračunava F broj?

Izračunavanje F broja je veoma jednostavno i dobija se kada fokalnu dužinu cevi teleskopa podelimo sa promerom otvora teleskopa.

Primer: Teleskop BM900114EQIII

Fokalna dužina cevi je 900mm a promer otvora 114mm. Ako primenimo formulu za izračunavanje F broja 900/114 dobijamo da je F broj ovog teleskopa 7.9.

 

 

Primena teleskopa sa različitim F brojevima

Izbor F broja za astronomska posmatranja zavisi od vrste objekata koje želite posmatrati i Vašim zahtevima. Evo nekoliko kraćih smernica:

  1. Niži F brojevi (npr. F/5 do F/8) za široka vidna polja: Ako želite posmatrati šire delove neba, poput galaksija, maglina ili širokih zvezdanih jata.
  2. Srednji F brojevi (npr. F/10 do F/15) za planete: Za detaljno posmatranje planeta poput Jupitera, Saturna, Marsa i Venere. Ovakvi teleskopi Vam omogućavaju bolju razlučivost detalja na površini planeta.
  3. Viši F brojevi (npr. F/15 i više) za posmatranje Meseca i svetlećih planeta: kada posmatrate Mesec ili svetle planete poput Venere viši F broj može biti koristan za kontrolisanje svetlosnog intenziteta tako da slika ne bude previše svetla.

Zaključak

Nema jednog „najboljeg“ F broja koji pokriva sve zahteve astronoma jer različiti astronomski zadaci zahtevaju različite karakteristike teleskopa. Različite vrste posmatranja i objekata na nebu zahtevaju teleskope sa različitim F brojem kako bi se postigla optimalna razlučivost, svetlosna osetljivost i širina vidnog polja.

Kako bi zadovoljili različite potrebe mnogi astronomi koriste različite teleskope sa različitim F brojevima za različita posmatranja. Najbitnije je odabrati teleskop koji najbolje odgovara Vašim konkretnim astronomskim zadacima i ciljevima.

Cene teleskopa

Informacije o modelima i cene teleskopa

BrendSkyoptics
Vrste teleskopaRefraktori, Reflektori
MaterijaliAluminijum, plastika, ogledala, sočiva
Websitewww.skyoptics.rs