Svemir je skoro savršen vakuum, skoro bez materije i sa izuzetno niskim pritiskom. U svemiru, zvuk se ne prenosi jer nema molekula koji su dovoljno blizu jedan drugom da bi prenosili zvuk između njih. Nije baš prazan, komadići gasa, prašine i druge materije lebde oko „praznijih“ oblasti univerzuma, dok regioni sa većim brojem objekata mogu ugostiti planete, zvezde i galaksije.

Iz naše perspektive vezane za Zemlju, najčešće se smatra da svemir počinje na oko 62 milje (100 kilometara) iznad nivoa mora na onome što je poznato kao Karmanova linija. Ovo je zamišljena granica na nadmorskoj visini gde nema značajnog vazduha za udisanje ili raspršivanje svetlosti. Prolazeći ovu visinu, plava počinje da ustupa mesto crnoj jer molekuli kiseonika nisu u dovoljnoj količini da bi nebo postalo plavo.